Naročilo na belo knjigo

Čestitamo, ker verjamete v vsebino.

Bela knjiga je strokovna e-knjiga o vsebinskem marketingu. Z njeno pomočjo boste spoznali vsebino v vseh njenih odtenkih … in morda jih je celo več kot 50. Ni, druge, kot da si jo naložite na disk. Najprej pa nekaj osnovnih podatkov.

Podatki označeni z zvezdico so obvezni.

Belo knjigo smo zapisali v angleškem jeziku, da jo lahko razumejo tudi naši prijatelji iz vsega sveta. Upamo, da vas ne moti.

RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI IN PRIVOLITVE

Zagotavljamo, da bomo vse vaše podatke varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Podatke bo družba PM d.o.o., hranila do preklica. Vaše podatke bomo uporabljali samo za namen, ki ste ga izbrali ob registraciji. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot mi. Skladno z veljavno zakonodajo lahko zahtevate vpogled, popravek ali izbris lastnih osebnih podatkov.

Zahtevek za vpogled, popravek in izbris lastnih podatkov lahko pošljete na elektronsko pošto info@p-m.si.