Naročilo na revijo kontekst

Revija Kontekst je prva slovenska revija za vsebinski marketing. Izide samo takrat, ko imamo veliko povedati. Enkrat, mogoče dvakrat letno. Takrat, ko zberemo najbolj kakovostne, koristne, uporabne in zanimive vsebine, ki jih želimo deliti z vami. In do tega trenutka vas loči le še nekaj osnovnih podatkov.

1

Osnovni podatki

2

Naslov

3

Podjetje

RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI IN PRIVOLITVE

Zagotavljamo, da bomo vse vaše podatke varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Podatke bo družba PM d.o.o., hranila do preklica. Vaše podatke bomo uporabljali samo za namen, ki ste ga izbrali ob registraciji. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot mi. Skladno z veljavno zakonodajo lahko zahtevate vpogled, popravek ali izbris lastnih osebnih podatkov.

Zahtevek za vpogled, popravek in izbris lastnih podatkov lahko pošljete na elektronsko pošto info@p-m.si.